Υγεία

Tο Σύνδρομο Williams-Ένας άγνωστος κόσμος

Το σύνδρομο Williams είναι ένα σπάνιο σύνδρομο, που δεν είναι ευρέως γνωστό, καθώς η αναλογία των γεννήσεων των ατόμων με το οικείο σύνδρομο είναι μόλις 1 προς 20000. Προκαλείται από τη διαγραφή 25 γονιδίων από το χρωμόσωμα 7.

Τα άτομα με το σύνδρομο τούτο κυρίως παρουσιάζουν ήπια έως και μέτρια νοητική υστέρησης με δείκτη νοημοσύνης, που κυμαίνεται 50 έως70. Μερικά από τα χαρακτηριστικά του συνδρόμου Williams είναι καρδιακά και νεφρικά προβλήματα, ιδιαίτερη υπερευαισθησία στον ήχο και σοβαρή οπτικό-χωρική αντιληπτική ανεπάρκεια.

Επίσης, τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα με το συγχρονισμό και την ισορροπία, προβλήματα λόγω αυξημένης αρτηριακής πίεσης, χαλαρότητα στις αρθρώσεις, χαλαρό μυϊκό τόνο, διάσπαση προσοχής και μαθησιακές δυσκολίες.

Μέσα από το βίντεο, που παρακολούθησα, παρατήρησα πως τα άτομα αυτά κατέχονται και από θετικά χαρακτηριστικά. Μερικά από αυτά είναι τα εξής:

  • Είναι ιδιαιτέρως κοινωνικά, επικοινωνιακά και φιλικά άτομα,
  • Δείχνουν εμπιστοσύνη σε νέα άτομα που γνωρίζουν,
  • Είναι πολύ παρορμητικά
  • Δημιουργούν πολύ εύκολα φιλίες,
  • Δεν παραλείπουν να κάνουν και πολλές ερωτήσεις προσωπικού και κοινωνικού περιεχομένου στους συνομιλητές του.

Το γνωστικό τους επίπεδο είναι ιδιαίτερο. Διαθέτουν πλούσιο λεξιλόγιο, καθαρό και καλά αρθρωμένο λόγο κατανοητό προς τους άλλους ενώ έχουν δυσκολίες στις πραγματολογικές δεξιότητες και κάνουν ορισμένα συντακτικά λάθη. Είναι ιδιαίτερα εκφραστικά άτομα όμως δεν μπορούν να αποδώσουν τον επικοινωνιακό λόγο σε ένα κατάλληλο πλαίσιο. Τέλος, ο λόγος τους έχει συνοχή και οι πληροφορίες τοποθετούνται στη σωστή σειρά.

Γενικότερα, τα άτομα αυτά ζουν φυσιολογικά  μια ολοκληρωμένη ζωή. Όταν διαγνωστεί το σύνδρομο των ατόμων αυτών, το πρόβλημα τους θα αντιμετωπιστεί ορθώς από ειδικούς δηλαδή γιατρούς, λογοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, εργασιοθεραπευτές, ειδικούς δασκάλους και κατάλληλα προγράμματα παρέμβασης.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Στασινός, Δ. Π. (2015)  Η Ειδική Εκπαίδευση 2020. Για Μια Συμπεριληπτική ή Ολική Εκπαίδευση στο Νέο- Ψηφιακό Σχολείο με Ψηφιακούς Πρωταθλητές.

Βάλια Μπρίση

Παιδαγωγός,

Δημιουργικος Χορός “Ακαδημία Χορού Τρικάλων”

Back to top button