Σχολές γονέων

Σχολές Γονέων «Σκέφτομαι &Συνεργάζομαι με τα παιδιά μου »

Σχολές Γονέων «Σκέφτομαι &Συνεργάζομαι με τα παιδιά μου »

Εφαρμοσμένο εργαστήριο δυο συναντήσεων ,με πρακτική άσκηση

Το πρόγραμμα «Σκέφτομαι &

& Συνεργάζομαι με τα παιδιά μου >>

είναι ένα νέο για τα Ελληνικά δεδομένα επιστημονικά τεκμηριωμένο για την αποτελεσματικότητά του πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων, με βασικό στόχο την επιμόρφωση των γονέων στη διαχείριση συγκεκριμένων και επίμαχων θεμάτων της καθημερινότητας, τα οποία απασχολούν τους γονείς με παιδιά νηπιακής και σχολικής ηλικίας. Το συντονίζει η Κ.Λιούτα Ελένη .Απευθύνεται σε όλους τους γονείς του γενικού πληθυσμού με παιδιά 3–18 ετών.

Το΄΄ Σκέφτομαι &Συνεργάζομαι με τα παιδιά μου΄΄

είναι ένα δομημένο ομαδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων , που βασίζεται στις αρχές και τις τεχνικές της γνωστικής συμπεριφορικής θεωρίας και θεραπείας, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί παράλληλα με τη διεξαγωγή ερευνών διερεύνησης των απόψεων, των αναγκών και των προσδοκιών των γονέων και για το λόγο αυτό έχει μια κατάλληλη για τους γονείς δομή.

Δημοσιευμένες μελέτες σε έγκυρα Ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του προγράμματος στη βελτίωση της αρνητικής συμπεριφοράς των παιδιών και της συναισθηματικής δυσφορίας των γονέων.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ

Γονείς με παιδιά 0 – 6 ετών:

Άγχος αποχωρισμού:

o Ορισμός του άγχους αποχωρισμού.

o Σε ποια ηλικία εμφανίζεται σε ένα παιδί και με ποιους τρόπους εκδηλώνεται.

o Σε ποιους παράγοντες οφείλεται το άγχος αποχωρισμού.

Η οριοθέτηση των παιδιών:

o Τι ακριβώς είναι τα όρια.

o Συμβουλευτικές κατευθύνσεις για το πώς οι γονείς θα θέσουν αποτελεσματικά τα όρια στα παιδιά.

Η μετάβαση και η προσαρμογή του παιδιού από τον παιδικό σταθμό στο νηπιαγωγείο:

o Τι εννοούμε με τον όρο μετάβαση.

o Ποιες δεξιότητες πρέπει να έχει κατακτήσει ένα παιδί προκειμένου να είναι έτοιμο να φοιτήσει στο νηπιαγωγείο.

o Ποιες αλλαγές αντιμετωπίζει ένα παιδί με την είσοδό του στο σχολείο.

Η αδερφική αντιζηλία:

o Πώς εκδηλώνεται η ζήλεια ανάμεσα στα αδέρφια.

o Που οφείλεται η συγκεκριμένη συμπεριφορά και πώς ακριβώς νιώθει ένα παιδί όταν ζηλεύει τον αδερφό/την αδερφή του.

_________________________________

Γονείς με παιδιά 6 – 12 ετών:

Σχολικός εκφοβισμός-Bullying:

o Με ποιους τρόπους εκδηλώνεται ο σχολικός εκφοβισμός.

o Συνέπειες του εκφοβισμού στη συμπεριφορά και την εξέλιξη ενός παιδιού.

o Παρουσίαση περιστατικών.

o Τρόποι πρόληψης του εκφοβισμού από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

Το παιδί που αντιμετωπίζει χαμηλή σχολική απόδοση:

o Σε ποιους παράγοντες οφείλεται η χαμηλή σχολική απόδοση.

o Η επίδραση των γονέων στην σχολική επίδοση των παιδιών.


Η σημασία της επιβράβευσης για τα παιδιά:

o Τι εννοούμε με τον όρο «επιβράβευση».

o Για ποιους λόγους η επιβράβευση είναι απαραίτητη για τα παιδιά.

o Με ποιους τρόπους μπορούν οι γονείς να επαινούν τα παιδιά.

Η αυτοεκτίμηση του παιδιού:

o Ορισμός της αυτοεκτίμησης.

o Τα οφέλη της υψηλής αυτοεκτίμησης για ένα παιδί.

o Συμβουλευτικές προτάσεις προς τους γονείς για να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών.

Γονείς με παιδιά 12 – 18 ετών:

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εφηβείας:

o Οι βιολογικές αλλαγές την περίοδο της εφηβείας.

o Η σημασία και ο ρόλος της φιλίας στην εφηβεία.

o Διαχείριση συγκρούσεων εφήβων – γονέων.

Η σχολική άρνηση στην εφηβεία:

o Πως εκδηλώνεται η σχολική άρνηση στην εφηβεία.

o Η αντίδραση των γονέων απέναντι στη σχολική άρνηση του εφήβου.

o Συμβουλευτικές κατευθύνσεις προς τους γονείς.

Έφηβος και διαδίκτυο:

o Για ποιους λόγους το διαδίκτυο είναι ελκυστικό στην εφηβεία.

o Οι κίνδυνοι και οι απειλές που εγκυμονεί το διαδίκτυο για τους εφήβους.

o Το φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού.

4 Διατροφικές διαταραχές στην εφηβεία:

o Πώς διαμορφώνεται η εικόνα σώματος στην εφηβεία.

o Ο ρόλος των προτύπων για τον έφηβο.

o Η επιρροή των γονέων

.Κόστος συμμετοχής 15 ευρώ.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ,ΕΙΔ.ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ  ΕΛΕΝΗ ΛΙΟΥΤΑ

ΤΗΛ.2431039011

Back to top button