Σχολές γονέωνΥγεία

Σκεφτείτε… μήπως πρέπει να επισκεφθώ έναν Λογοθεραπευτή;

Κάθε παιδί αναπτύσσεται και μαθαίνει να μιλά με τον δικό του ρυθμό. Υπάρχουν, ωστόσο, κοινά στοιχεία για την κατάκτηση του λόγου και της ομιλίας. Έτσι είναι δυνατόν, να δει κάποιος σε μικρή ηλικία, αν η ανάπτυξη της ομιλίας και του λόγου ακολουθεί την κανονική πορεία. Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί καλύπτει τους τομείς της Αλληλεπίδρασης και Προσοχής, της Επικοινωνίας, της Κατανόησης, της Έκφρασης και του Παιχνιδιού.logo-iris

Από 0 έως 6 μηνών
ΝΑΙ -ΟΧΙ
Το μωρό σας αντιδρά στου ήχους;

Ξαφνιάζεται ή κλαίει με το θόρυβο;

Επαναλαμβάνει την ίδια συλλαβή πολύ συχνά («αγκου, γκου, κου»);

Παράγει ήχους ευχαρίστησης;

Κλαίει διαφορετικά για διαφορετικές του ανάγκες;

Φαίνεται πως αναγνωρίζει τη φωνή μας και ησυχάζει αν κλαίει;

Χαμογελά όταν του μιλάτε;

Εντοπίζει τον ήχο γυρνώντας το κεφάλι;

Ακούει την ομιλία των άλλων;

Παράγει «γουργουριστούς» ήχους όταν παίζει μαζί σας ή όταν μένει μόνο του;

Κοιτά τριγύρω για να εντοπίσει την πηγή νέων ήχων, π.χ. κουδούνι πόρτας, ηλεκτρική σκούπα, σκύλος κ.α.;

Σας λέει (με ήχους και κινήσεις) αν θέλει να κάνετε κάτι;

Από 7 έως 12 μηνών
ΝΑΙ –ΟΧΙ
Του αρέσουν παιχνίδια όπως το «κου κου ντα» και «πάει ο λαγός»;

Αρχίζει να ανταποκρίνεται σε ενήλικες (έλα εδώ, θέλεις άλλο);

Ακούει με προσοχή όταν του μιλάτε;

Αναγνωρίζει λέξεις /ονόματα κοινών αντικειμένων, όπως παπούτσι, ποτήρι , γάλα;

Γυρίζει και κοιτά όταν φωνάζουν το όνομά του;

Το βάβισμα του έχει σύντομες και επιμήκεις ομάδες ήχων όπως «τατα, απαπ, μπιμπιμπι»;

Χρησιμοποιεί ήχους που μοιάζουν με ομιλία και όχι με κλάμα για να κερδίσει την προσοχή σας;

Μιμείται διάφορους ήχους ομιλίας ;

Έχει ένα εκφραστικό λεξιλόγιο 1 έως 3 λέξεις (μαμά, μπαμπά, γεια, ναι) αν και μπορεί να μην είναι καθαρές;

Καταλαβαίνει το «όχι» και το «ναι»;

Από 1 έως 2 ετών
ΝΑΙ-ΟΧΙ
Δείχνει εικόνες σε βιβλία όταν τις ονομάζετε;

Δείχνει μερικά μέρη του σώματος όταν του ζητηθεί;

Ακολουθεί απλές εντολές και κατανοεί απλές ερωτήσεις (ρίξε την μπάλα, φίλα το μωρό, που είναι τα παπούτσια σου κ.α.);

Παρακολουθεί απλές ιστορίες, τραγουδάκια και δίστιχα;

Παράγει όλο και περισσότερες λέξεις κάθε μήνα;

Βάζει δύο λέξεις μαζί («κι άλλο γάλα», όχι μπάλα, μαμά τσάντα);

Χρησιμοποιεί κάποιες ερωτήσεις 1 έως 2 λέξεων (γάλα που;» «κάνε γεια», «τι αυτό»);

Αρχίζει να χρησιμοποιεί προσωπικές αντωνυμίες εγώ/εσύ;

Από 2 έως 3
ΝΑΙ-ΟΧΙ
Κατανοεί τις έννοιες πάνω – κάτω, μέσα – έξω, μικρό – μεγάλο, ξεκινάω – σταματώ;

Ακολουθεί δυο εντολές π.χ. πάρε το βιβλίο και βάλτο πάνω στο τραπέζι;

Χρησιμοποιεί «προτάσεις» 2-3 λέξεων για να μιλήσει σχετικά και να ρωτήσει για πράγματα;

Η ομιλία του παιδιού σας είναι κατανοητή σε άλλους και όχι μόνο σε σας;

Έχει μια λέξη σχεδόν για το καθετί;

Ζητάει ή κατευθύνει την προσοχή του συχνά σε αντικείμενα με το να τα ονομάζει;

Κατονομάζει διάφορα μέρη του σώματος;

Το παιδί σας ανταποκρίνεται όταν κάποιος του μιλά από πίσω με χαμηλή φωνή;

Το παιδί σας δείχνει ενδιαφέρον όταν του διαβάζετε παραμύθι;

Αρέσει στο παιδί σας να παίζει με άλλα παιδιά;

Συνηθίζει το παιδί σας να μιμείται γνώριμες δραστηριότητες όταν παίζει π.χ. ότι κάνει μπάνιο, ταΐζει την κούκλα του, κάνει το γιατρό;

Το παιδί σας μπορεί να φέρει κάτι χωρίς να του το δείξετε με χειρονομίες;

Στο παιδί σας αρέσει να μιλάει και να κάνει ερωτήσεις;

Το παιδί σας χρησιμοποιεί πιο πολύ τις λέξεις απ’ ό τι τις χειρονομίες;

Το παιδί σας μιλάει με μια συνεχή ροή, χωρίς διακοπές και επαναλήψεις ;

Αν ο αριθμός των αρνητικών απαντήσεων είναι παραπάνω από 2 έως 3 σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο, τότε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για μια δωρεάν πρώτη εκτίμηση. Η έγκαιρη αντιμετώπιση των διαταραχών λόγου και ομιλίας μπορεί να βοηθήσει το παιδί στην ανάπτυξη του μέγιστου των ικανοτήτων του ώστε να «κλείσει η ψαλίδα» μεταξύ του ίδιου και των άλλων παιδιών της ηλικίας του. Με στόχο την καλύτερη δυνατή λειτουργικότητά του μέσα στην οικογένεια, στο σχολείο και στα υπόλοιπα περιβάλλοντα.

ΙΡΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -ΛΟΓΟΣ -ΟΜΙΛΙΑ- ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

ΤΗΛ.2431400936

Back to top button