Σχολές γονέων

Τι είναι λογοθεραπεία;Από την Ζωή Μπιμπούδη

 

Τι είναι λογοθεραπεία;
Η λογοθεραπεία είναι μία επιστήμη η οποία ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των δυσκολιών του λόγου, της φωνής και κατ’ επέκταση της επικοινωνίας σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.
Η λογοθεραπεία εφαρμόζεται σ’ ένα μεγάλο εύρος διαταραχών :
• αρθρωτικών – φωνολογικών
• στη ροή του λόγου
• αυτιστικού φάσματος
• σίτισης και κατάποσης
• στην επικοινωνία
• όπως καθυστέρηση λόγου ή ομιλίας
• στην ακουστική ικανότητα
• στην οπτικο – κινητική ικανότητα
• στην νοητική επεξεργασία των πληροφοριών

IMG_20160118_150149

IMG_20160118_150319
Η λογοθεραπευτική παρέμβαση είναι σημαντικό να ξεκινάει σύντομα, καθώς η πρώιμη παρέμβαση αυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας και αποτρέπει την εμφάνιση προβλημάτων στη μάθηση, στη συμπεριφορά και την κοινωνικοποίηση του παιδιού.

IMG_20160118_150630
Τι είναι λόγος;
Λόγος είναι η ικανότητα του ανθρώπου να κατανοεί όσα λένε οι άλλοι και η ικανότητα να διατυπώνει τις σκέψεις του με συμβολική μορφή (π.χ. λέξεις ή χειρονομίες).

Τι είναι ομιλία;
Ομιλία είναι η ικανότητα του ανθρώπου να παράγει ήχους για την άρθρωση των λέξεων και προτάσεων.

IMG_20160118_151030
Τι είναι επικοινωνία;
Επικοινωνία είναι η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών, ιδεών, συναισθημάτων και επιθυμιών. Είναι μία σύνθετη λειτουργία ομιλίας και λόγου.
Έχουμε τη λεκτική και τη μη λεκτική επικοινωνία.
IMG_20160118_150800
Λεκτική επικοινωνία
Λεκτική επικοινωνία είναι η μετάδοση των ιδεών, των σκέψεων και των οδηγιών από τον αποστολέα προς τον παραλήπτη με τη μορφή λέξεων και φράσεων

Μη λεκτική επικοινωνία
Μη λεκτική επικοινωνία είναι η επικοινωνία η οποία πραγματοποιείται μέσω μη λεκτικών μηνυμάτων όπως χειρονομίες και αγγίγματα, μέσω της γλώσσας του σώματος ή της στάσης και τις εκφράσεις του προσώπου.

Μπιμπούδη Ζωή
Λογοθεραπεύτρια

Back to top button