Σχολές γονέων

Τα 5 σημάδια της δυσλεξίας

Οι μαθησιακές δυσκολίες προκύπτουν από διάφορους παράγοντες από τότε που δημιουργήθηκε σύστημα εκπαίδευσης. Αλλά μόλις τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζονται με τον σωστό τρόπο. Εκτιμάται πως στις ΗΠΑ το 5% έως το 10% έχουν μαθησιακές δυσκολίες.

Ο πιο κοινός τύπος είναι η δυσλεξία. Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι προβλήματα στην ανάγνωση και στην κατανόηση του γραπτού λόγου. Όσα παιδιά έχουν δυσλεξία αντιμετωπίζουν προβλήματα στην επεξεργασία των πληροφοριών. Επίσης έχουν προβλήματα με την ανάγνωση, την γραφή, την ομιλία κ.α.

Αυτά είναι τα πέντε βασικά συμπτώματα δυσλεξία που μπορεί να έχουν τα παιδιά:

1. Δυσκολία στην ανάγνωση

2. Είναι ανορθόγραφα

3. Παραλείπουν τόνους και στίξη

4. Έχουν μειωμένη ικανότητα να μάθουν τα βασικά , όπως το αλφάβητο , τα χρώματα και τους αριθμούς

5. Μπερδεύουν ορισμένα γράμματα ή τις εντολές των γραμμάτων μέσα στις λέξεις

Back to top button