KidsnewsSchoolicantera

Σχ. χρ. 2020-21: Έτσι θα λειτουργήσουν τα Νηπιαγωγεία – Τι ισχύει για τους μαθητές ανά τμήμα

Εγκύκλιο με θέμα «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος» υπέγραψε σήμερα η υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη και απέστειλε σε όλα τα Νηπιαγωγεία της χώρας.

 

Η εγκύκλιος λειτουργίας των Νηπιαγωγείων για τη σχολική χρονιά 2020-21

Α. Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου

1. Τα Ωρολόγια Προγράμματα των Νηπιαγωγείων

2. Κατανομή τμημάτων

3. Ενημέρωση πληροφοριακού συστήματος myschool

4. Ωράριο Εκπαιδευτικών

5. Αντισταθμιστικοί – Υποστηρικτικοί Θεσμοί

6. Επιμορφωτικές δράσεις

7. Θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου

8. Παραρτήματα νηπιαγωγείων

Β. Προγραμματισμός λειτουργίας Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος Προϋποθέσεις λειτουργίας

Α. Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου Το Υ.ΠΑΙ.Θ. με την παρούσα εγκύκλιο θέτει υπόψη των Στελεχών της Εκπαίδευσης και των Συλλόγων Διδασκόντων θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, προκειμένου τα νηπιαγωγεία της χώρας να προγραμματίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2020- 2021.

Τι ισχύει για την κατανομή των μαθητών ανά τμήμα

α) Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 40 ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13Α)και παρ. 1, του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄111) τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια ή πολυθέσια. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα είναι: α) δεκαπέντε (15) μαθητές/τριες για τα διθέσια και άνω νηπιαγωγεία και β) πέντε (5) μαθητές/τριες σε σχολικές
μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση μαθητών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξειςνόμων και κανονιστικών πράξεων.
Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα στο νηπιαγωγείο σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6, παρ. 2, (ΠΔ79/2017 ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄111) καθορίζεται στους είκοσι πέντε (25).
Επισημαίνεται ότι εάν ο αριθμός αιτήσεων νηπίων/προνηπίων για εγγραφή υπερβαίνει τους 25 μαθητές/τριες ανά τμήμα εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 4δ του Π.Δ.79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109) όπως τροποποιήθηκε την παρ. 2, του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄111).
Συγκεκριμένα:
«δ) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η συγκρότηση τμημάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επί σχετικού αιτήματος του Προϊσταμένου σχολικής μονάδας ιδρύεται επιπλέον τμήμα, εφόσον υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμη αίθουσα. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη αίθουσα ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας αποστέλλει πίνακα με τα ονόματα των νηπίωνπρονηπίων που διαμένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας του  νηπιαγωγείου με τις σχολικές περιφέρειες όμορων νηπιαγωγείων στον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατανέμει τα νήπιαπρονήπια από τον πίνακα στα όμορα νηπιαγωγεία, λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση των νηπιαγωγείων από τη διεύθυνση κατοικίας των προνηπίωννηπίων που έχει δηλωθεί. Τα προνήπιανήπια που είναι αδέλφια
ή είναι αδέλφια μαθητών που φοιτούν στο ίδιο ή σε συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο ή σε συστεγαζόμενο δημοτικό σχολείο εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες για τα νηπιαγωγεία εγγραφής.

 

Back to top button