Σχολές γονέων

Η Παιδαγωγική Αξία του Δημιουργικού Χορού από την Ιωάννα Τσέργη

Ο Δημιουργικός Χορός έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και έκφραση των δημιουργικών ικανοτήτων του παιδιού. Από τη δημιουργία του μέχρι και σήμερα, αυτό το είδος χορού εξελίχθηκε αρκετά με τη συμβολή διαφόρων ειδικοτήτων όπως χορευτών, μουσικών, ψυχολόγων και εκπαιδευτικών.
Για την ανάπτυξη και εξέλιξη της κίνησης και των κινητικών δεξιοτήτων είναι απαραίτητη η όραση και η οπτικο-κινητική αντίληψη. Κάθε επιτυχημένη κίνηση επιδρά ως ερέθισμα στον εγκέφαλο για τη διενέργεια πολυπλοκότερης κίνησης. Παραδείγματα ρυθμικών κινήσεων (κίνηση στο χρόνο που πρέπει και με το ρυθμό που απαιτείται) αποτελούν οι ρυθμικές ασκήσεις, ο χορός, το σχοινάκι, η κολύμβηση και το βάδισμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση της κίνησης είναι η αντίληψη της εικόνας του σώματος στο χώρο η οποία εξαρτάται από την κιναισθητική αντίληψη, από την αντίληψη της κάθετης θέσης των μερών του σώματος, τη γνώση ύπαρξης δύο πλάγιων μερών του σώματος, την αντίληψη του προσανατολισμού του σώματος και τη σχέση με τα γύρω αντικείμενα στο χώρο.xoros_2
Σύμφωνα με το Griffith (1967), οι βασικές «λεωφόροι» της μάθησης είναι η όραση και η ακοή (που οδηγεί στο λόγο) και η αφή (που οδηγεί στην εκτέλεση κινήσεων). Ο συνδυασμός αυτών των αισθήσεων μέσα στο χώρο και το χρόνο παράγει το ρυθμό ο οποίος περιβάλλεται από το κοινωνικό υπόστρωμα που μεγαλώνει το παιδί.
Κάθε ηλικία έχει τα δικά της πνευματικά, συναισθηματικά και σωματικά χαρακτηριστικά. Μέσα λοιπόν σε ένα περιβάλλον ελευθερίας και επικοινωνίας προσπαθούμε να αναπτύξουμε τις αντιληπτικές ικανότητες και τις κινητικές δεξιότητες των παιδιών ενώ μεγάλη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της μη λεκτικής επικοινωνίας, δηλαδή στην ανάπτυξη της εκφραστικής κίνησης μέσω της χειρονομίας, της έκφρασης του προσώπου και της κίνησης του σώματος. Σημαντικό μέσο για την επίτευξη αυτών των δεξιοτήτων είναι η μουσικο-κινητική αγωγή (η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Δημιουργικού Χορού) που εισάγει το παιδί στις έννοιες του ρυθμού και της κίνησης έτσι ώστε να μπορέσει έπειτα να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα εκμάθησης συγκεκριμένου είδους χορού.
Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μέσω του Δημιουργικού Χορού, του Θεατρικού Παιχνιδιού και της Μουσικο-κινητικής Αγωγής να εξερευνήσουν τις κινητικές δυνατότητες του σώματός τους, να βιώσουν την επιτυχία και να εκφραστούν με δημιουργικό τρόπο.
«Δεν υπάρχει πράξη πιο επαναστατική από το να διδάξεις σε ένα άνθρωπο να αντιμετωπίζει τον κόσμο σαν δημιουργός» (Ροζέ Γκαρωντύ 1972)TERPSIS_LOGO

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ακαδημία Χορού Τέρψις τηλ. 2431074622&6934058832
Επιμέλεια Κειμένου: ΤΣΕΡΓΗ ΙΩΑΝΝΑ (Υπεύθυνη Ακαδημίας Χορού Τέρψις)

Back to top button