Σχολές γονέων

Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο όσα πρέπει να γνωρίζετε!

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, η ανάπτυξη της πληροφορικής και η ευρύτατη χρήση του Διαδικτύου έχουν επιφέρει επαναστατικές αλλαγές στο σύνολο των καθημερινών δραστηριοτήτων, στην παραγωγική διαδικασία, στις συναλλαγές, στην εκπαίδευση, στη διασκέδαση, ακόμα και στον τρόπο σκέψεως του σύγχρονου ανθρώπου. Μαζί με αυτές τις αλλαγές, οι οποίες κατά κανόνα βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας, υπεισέρχονται και οι παράμετροι που ευνοούν την ανάπτυξη νέων μορφών εγκληματικότητας. Οι νέες αυτές μορφές εγκληματικότητας θεσμοθετούνται με τον όρο «Ηλεκτρονικό Έγκλημα».

Τι είναι το «ηλεκτρονικό έγκλημα»;
Ποια είναι η διαφορά του «ηλεκτρονικού εγκλήματος» από το κυβερνοέγκλημα;
Ποιες μορφές διαδικτυακής εγκληματικότητας συναντάμε συχνότερα και τι πρέπει να γνωρίζω για κάθε μια από αυτές;
Τι πρέπει να γνωρίζω για το cyberbullying;
Τι πρέπει να γνωρίζω για τα ψηφιακά νομίσματα;

Ενημερωθείτε για θέματα ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο και διαβάστε περισσότερες συμβουλές για γονείς και νέους στο www . cyberkid . gr .

Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά παραβατική συμπεριφορά μέσω Διαδικτύου, επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με τους ακόλουθους τρόπους:

– Τηλέφωνο : 11188
– Fax: 210-6476462
– Email: ccu@cybercrimeunit.gov.gr
– Facebook: www.facebook.com/cyberkid.gov.gr
– Twitter: @cyberalertGR
– Ιστότοπος : www.cyberkid.gr
– Μέσω της εφαρμογής CYBERKID για φορητές συσκευές και
– Ταχυδρομική διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 173, Τ.Κ. 11522, Αθήνα

Τι είναι το «ηλεκτρονικό έγκλημα»;

Η πληροφορική τεχνολογία κατέστησε δυνατή τη διάπραξη ενός ευρέως φάσματος εγκληματικών πράξεων με τη χρήση του διαδικτύου και των άλλων ηλεκτρονικών μέσων, οι οποίες απαιτούν εξειδίκευση και αυξημένη κατάρτιση. Ως «Hλεκτρονικό Έγκλημα», λοιπόν, θεωρούνται οι αξιόποινες εγκληματικές πράξεις που τελούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων και τιμωρούνται με συγκεκριμένες ποινές από την ελληνική νομοθεσία.

Ποια είναι η διαφορά του «ηλεκτρονικού εγκλήματος» από το κυβερνοέγκλημα;

Οι μορφές του ηλεκτρονικού εγκλήματος, ανάλογα με τον τρόπο τέλεσης, είναι οι ακόλουθες:

– Εγκλήματα τελούμενα με τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (computer crimes)
– Κυβερνοεγκλήματα (cyber crimes), εάν τα εγκλήματα τελέσθηκαν μέσω του διαδικτύου

Ως παραδείγματα εγκλημάτων που τελούνται με τη χρήση Η/Υ (computer crimes) η ελληνική ποινική νομοθεσία ορίζει την παράνομη αντιγραφή απορρήτων δεδομένων (370Β ΠΚ), την παράνομη χρήση ή πρόσβαση σε προγράμματα ή στοιχεία Η/Υ (370Γ ΠΚ) και την απάτη (386 ΠΚ). Στο βαθμό που τα εγκλήματα αυτά διαπράττονται και σε περιβάλλον διαδικτύου (κυβερνοεγκλήματα), τότε τα άρθρα αυτά εφαρμόζονται και στις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Ποιες μορφές διαδικτυακής εγκληματικότητας συναντάμε συχνότερα;

Οι βασικότερες μορφές εγκληματικής δραστηριότητας που αναπτύσσονται μέσω του διαδικτύου είναι οι ακόλουθες:

– Πορνογραφία Ανηλίκων
– Κακόβουλες εισβολές σε Δίκτυα (hacking)
– Μέθοδοι επιθέσεων
– Κακόβουλο λογισμικό
– Επιθέσεις σε δικτυακούς τόπους
– Πειρατεία λογισμικού
– Διαδικτυακή πειρατεία
– Απάτες

Τι πρέπει να γνωρίζω για το cyberbullying;

Ο εκφοβισμός μέσω διαδικτύου (cyberbullying) είναι οποιαδήποτε επαναλαμβανόμενη πράξη εκφοβισμού, επιθετικότητας, παρενόχλησης, τρομοκρατικής ή αυταρχικής συμπεριφοράς που πραγματοποιείται μέσω της χρήσης ψηφιακών συσκευών (Η/Υ, Tablets, κινητών τηλεφώνων).

Ο ψηφιακός εκφοβισμός μοιάζει πολύ με τον απλό εκφοβισμό, αφού υπάρχει θύτης, θύμα και παρατηρητές. Έχει όμως και μερικές σημαντικές διαφορές, όπως:

– μπορεί να φτάσει σε πολύ λίγο χρόνο σε πολλούς παραλήπτες.
– ο θύτης νιώθει ότι μπορεί να παραμείνει ανώνυμος.
– η έλλειψη προσωπικής επαφής με το θύμα κάνει το δράστη σκληρότερο.
– το θύμα πλήττεται στο σπίτι και στον προσωπικό του χώρο.

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την παρενόχληση μέσω διαδικτύου είναι:

– το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
– τα γραπτά μηνύματα (sms)
– μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)
– δωμάτια επικοινωνίας (chat rooms)
– ιστολόγια (blogs)
– διαδικτυακά παιχνίδια (internet games)

Πως εκδηλώνεται το cyberbullying

Αυτοί που ασκούν εκφοβισμό, χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες για να παρενοχλήσουν, να απειλήσουν, να εκφοβίσουν, να εκβιάσουν, να δυσφημήσουν και, σε μερικές περιπτώσεις, να υποδυθούν τρίτους ή να υποκλέψουν την ταυτότητά τους. Μερικές από τις πιο κοινές μεθόδους είναι οι εξής:

– Αποστολή κειμένων, e-mail, ή άμεσων μηνυμάτων με προσβλητικό περιεχόμενο (σε instant messengers ή chatrooms).
– Η κακόβουλη δημοσίευση φωτογραφιών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social networks), ιστολόγια (blogs) ή άλλες ιστοσελίδες με μοναδικό σκοπό την παρενόχληση
– Διάδοση φημών και ψευδών γεγονότων με σκοπό την δυσφήμιση σε τρίτους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστολόγια, ιστοσελίδες κ.λπ.
– Ανώνυμες κλήσεις και μηνύματα με σκοπό τον φόβο και την ταραχή.
– Χρήση του ονόματος ξένου χρήστη με σκοπό τη διάδοση φημών για κάποιον τρίτο (κλοπή ταυτότητας).
– Η δημιουργία ιστοσελίδων που στοχοποιούν συγκεκριμένα άτομα καλώντας άλλους να δημοσιεύσουν μηνύματα μίσους.
– Η αποστολή ειδικών προγραμμάτων trojan horses (δούρειοι ίπποι) σκόπιμα για να δημιουργήσουν πρόβλημα, με την υποκλοπή κωδικών.
– Εκφοβισμός στη διάρκεια ενός διαδραστικού online παιχνιδιού.

Περισσότερα θέματα για το cyberbullying μπορείτε να διαβάσετε στον ιστότοπο www . cyberkid . gr

Τι πρέπει να γνωρίζω για τα ψηφιακά νομίσματα;

Το ψηφιακό νόμισμα είναι ένα είδος μη ρυθμιζόμενης ψηφιακής ισοτιμίας, η οποία είναι εντελώς αποκεντροποιημένη, χωρίς επίσημο κεντρικό έλεγχο Πιο συγκεκριμένα, δεν υπάρχει επισήμως σε καμία φυσική μορφή, κερμάτων ή χαρτονομισμάτων. Δεν παράγεται από καμία συγκεκριμένη χώρα, ενώ δεν ελέγχεται από καμία συγκεκριμένη τράπεζα. Η παραγωγή του, η αποθήκευσή του, και η διακίνησή του, και όλες οι συναλλαγές με αυτό γίνονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή με μη διαφανείς τρόπους. Τα ψηφιακά νομίσματα έχουν προσλάβει διάφορες μορφές, ξεκινώντας ως νομίσματα που ο καταναλωτής χρησιμοποιεί – καθώς είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο (online) εξελίσσονται δε σε μέσα πληρωμής, τα οποία γίνονται αποδεκτά στην «πραγματική ζωή».

Σήμερα αυξάνονται διαρκώς οι δυνατότητες χρήσης ψηφιακών νομισμάτων ως μέσων πληρωμής για την απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών από εμπόρους λιανικής, εστιατόρια ή χώρους ψυχαγωγίας. Το ψηφιακό νόμισμα Bitcoin, το οποίο αποτελεί και το πιο διαδεδομένο ψηφιακό νόμισμα, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μια νέα γενιά αποκεντρωμένων, διομότιμων (peer-to-peer) ψηφιακών νομισμάτων – τα οποία αποκαλούνται και κρυπτονομίσματα (cryptocurrency). Τα νομίσματα αυτά χρησιμοποιούν μεθόδους κρυπτογραφίας για τη δημιουργία και διαχείριση των χρημάτων, και για την επιβεβαίωση της εγκυρότητας των συναλλαγών. Κατόπιν της πρόσφατης ανάπτυξης αυτού του νομίσματος Bitcoin, ακολούθησαν δεκάδες άλλα ψηφιακά νομίσματα. Χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα το Bitcoin, τα εικονικά νομίσματα μπορούν να αγοραστούν σε πλατφόρμα ανταλλαγής με τη χρήση συμβατικών νομισμάτων. Ακολούθως εμβάζονται σε εξατομικευμένο λογαριασμό σε Bitcoin, ο οποίος καλείται «ψηφιακό πορτοφόλι». Χρησιμοποιώντας το πορτοφόλι αυτό, οι καταναλωτές μπορούν να αποστέλλουν Bitcoins «online» σε οποιονδήποτε άλλον είναι πρόθυμος να τα αποδεχθεί ή να τα μετατρέπουν σε συμβατικό «επίσημο» νόμισμα (όπως το ευρώ, η λίρα Αγγλίας ή το δολάριο).

Κάθε συναλλαγή που γίνεται στο δίκτυο του Bitcoin, ελέγχεται για την εγκυρότητά της και στη συνέχεια τοποθετείται μέσα σ’ ένα block μαζί με άλλες συναλλαγές που έχουν ελεγθεί. Κάθε δέκα λεπτά περίπου, δημιουργείται και ένα νέο block για να φιλοξενήσει αυτές τις συναλλαγές, το οποίο σχετίζεται με το αμέσως προηγούμενο αλλά κι όλα τα υπόλοιπα blocks που έχουν δημιουργηθεί πριν από αυτό, σχηματίζοντας έτσι την αλυσίδα των μπλοκς (block chain). Ένας μαθηματικός αλγόριθμος χρησιμοποιείται για να γίνει ο συσχετισμός του νέου block με τα προηγούμενα. Μόλις βρεθεί η λύση του αλγόριθμου τότε θα δημιουργηθεί το νέο block και μαζί με αυτό θα δημιουργηθεί κι ένας συγκεκριμένος αριθμός bitcoins. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται Mining.

Για να μπορεί η λύση του αλγόριθμου (γρίφου) να προκύπτει κάθε δέκα λεπτά περίπου, ανεξάρτητα από το πόσοι χρήστες προσπαθούν ταυτόχρονα να τη βρουν, τότε είναι προφανές πως θα πρέπει να τροποποιηθεί η δυσκολία του γρίφου. Αυτό γίνεται αυτόματα από το δίκτυο σε σχέση με το πόσοι χρήστες προσπαθούν να βρουν τη λύση. Συνεπώς, όσο περισσότεροι χρήστες προσπαθούν να λύσουν το γρίφο, τόσο μεγαλώνει η δυσκολία του κι αντίστροφα. Κάθε υπολογιστής ή συσκευή που αναζητά τη λύση του γρίφου, συμμετέχει παράλληλα και στην προστασία του δικτύου από επιθέσεις καθώς και στον έλεγχο και προώθηση των συναλλαγών στο δίκτυο.

Η ανάπτυξη των συναλλαγών με χρήση εικονικών νομισμάτων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αυτές είναι σε μεγάλο βαθμό μη ανιχνεύσιμες και παρέχουν στους καταναλωτές υψηλό βαθμό ανωνυμίας, είχε ως αποτέλεσμα τα εικονικά νομίσματα να αποτελέσουν αντικείμενο κατάχρησης από εγκληματικές οργανώσεις, με απώτερο στόχο τη νομιμοποίηση των εσόδων τους, που προέρχονται από τις παράνομες πράξεις τους.

Back to top button